Vedtok erstatning til giardia-ofre

Bystyret vedtok i kveld som ventet at giardia-ofrene skal ha erstatning. Bystyret bestemte seg også for ekstern granskning av hva som gikk galt.