Mye å gripe fatt i på Torget

Lise Wergeland Strømmen, daglig leder i Driftsselskapet Torget i Bergen er helt klar: Treskurene står bare midlertidig, og skal vekk etter sesongen.