• HASTESAK: Eit nær 200 mål stort område blir truleg verna kring steinkyrkja i Vik. Riksantikvaren har hast etter at bønder vil byggje driftsbygning ved mellomalderkyrkja.<p/> ARKIVFOTO: ODDLEIV APNESETH

Verner kyrkje mot storfjøs

Riksantikvaren vil verne store område rundt Hove steinkyrkje i Vik. Utspelet kjem som hastesak etter at bønder vil byggje eit gedigent fjøs eit steinkast frå kyrkja.