Krasj i Steinsvikveien

En kvinne er skadd i en kollisjon mellom to biler på det glatte føret i Steinsvikveien i Bergen.