Forvalter milliarder for hjelpetrengende

På vegne av blant andre hjelpetrengende, forvalter landets ca. 450 overformynderier 10-11 milliarder kroner. Men avkastningen varierer med hele 30 prosent.