Fylkesutvalet går for nye bomstasjonar

Fylkesutvalet i Hordaland går ikkje inn for å auka takstane i bompengeringen i Bergen, slik det står i BT i dag. Fylkesutvalet rår fylkestinget til å vedta nye bomstasjonar i Bergen i tråd med bystyret sitt vedtak frå 7. februar.