Heller blomster enn politikk

Bjørg Madsen ser på det som en borgerplikt å stemme. Men hun liker bedre å stelle i hagen.