Nedgang i ulykker på veiene

Antall omkomne og skadde i trafikken har gått kraftig ned, både det siste året og i den siste tiårsperioden.