Helsefarlig lystgass kjent siden 1997

Ledelsen ved Haukeland sykehus har kjent til de helsefarlige utslippene av lystgass ved Øyeavdelingen siden 1997. Først nå blir det gjort noe.