UV-strålar øydelegg giftalger

Ultrafiolette strålar (UV-strålar) kan nyttast til å ta livet av alger vi ikkje likar. Det har forskarar på Universitetet i Bergen funne ut.