Elevinvasjon på Kvamskogen

Ryktene om skidagens død er sterkt overdrevet.