Skeptisk til polititilsyn-forslag

Både politi, politikere og juridisk ekspertise uttrykker skepsis overfor forslaget om å erstatte SEFO med et polititilsyn.