- Unge velger abort etter krangel

Kvinner som oppsøker rådgivningskontoret for gravide i Bergen tar oftest opp problemer og spørsmål knyttet til barnefaren.