Grove tjuveri på gamleheimen

Fleire hundre tusen kroner skal vera stolne frå gamle ved Ølve alderspensjonat og i heime-hjelpstenesta i Hatlestrand i Kvinnherad.