Konsesjonskrafta skal gå til regional utvikling

Hordaland fylkeskommune sine konsesjonskraftmidlar skal frå 2004 nyttast strategisk i samband med fylkeskommunen si nye rolle som regional utviklingsaktør.