- Uaktuelt å forby skaut på skolene

– Uaktuelt å forby skaut på skolene Å nekte muslimske jenter å gå med skaut på skolen er uaktuelt i Norge. Som første europeiske land nedla Frankrike i går forbud mot islamske hodeplagg i skolegården.