Muslimar klagar på støttestopp

Det Islamske Kultursenter vil ikkje godta at Bergen kommune nektar dei økonomisk støtte på grunn av rot i medlemslistene.