Tatt, dømt og fengsla i ekspressfart

41-åringen er av dei meir iherdige vinningskriminelle på Vestlandet. Og denne veka hamna han i kasjotten med ekspressfart, etter å ha fått det han sjølv hevdar er sin 39. vinningsdom.