Taushet krever god grunn

Foreldre og foresatte har som hovedregel rett til informasjon fra helsepersonell når barna er under 16 år. Helsepersonell kan unnlate å gi informasjon dersom barnet krever det «av grunner som bør respekteres».