• (1/2)
    HØYHUS OG BOLIGER: «Via vekk» er temanavnet på dette utkastet med nye høyblokker i vannkanten.

Fra bakgård til by-portal