- Fana og Laksevåg ville dødd ut

I Bergen er det per i dag fire mil med eternittholdige vannrør.