Prikkes med radar og i fotobokser

I Politidirektoratet mener de folk skjerper seg når de får prikker. Hele 8221 bilførere i Hordaland fikk prikker på førerkortet i fjor. Vi er landets nest verste sjåfører.