Forby sprit no!

GREITT. Dersom det er det som skal til, så går eg inn for totalforbod mot alkohol og tobakk. Så lenge det finst alkohol og tobakk, så gjer vi det for enkelt for folk.