Bussprisene øker - igjen

Kollektivsatsene vil øke med rundt 2,5 prosent fra nyttår.