Haukeland vant kampen om ny strålemaskin

Helsedepartementet har endelig fastslått at Haukeland sykehus får sin sjette strålemaskin. Den blir trolig operativ i slutten av 2003.