Vurderer Førde-operasjonar

Senter for medisinsk metodevurdering i Oslo skal vurdere kirurgisk behandling mot sjukleg fedme.