Ap-nei til loddtrekning

Arbeiderparti-byrådet møter motstand fra sitt eget parti etter forslaget om utlodding av barnehage-plasser.