Vil stoppe utslipp av antibiotika

Statens Helsetilsyn (Helsetilsynet) vil stoppe utslippene av antibiotika i kommunalt avløp og slam. Slammet skal ikke lenger kunne inneholde rester av antibiotika.