- Bergen bør bli pilothavn

Bergen bør få de første ryddemillionene og utpekes til pilothavn når landets mest forurensede havnebassenger nå skal ryddes for miljøgifter. Erfaringene fra Bergen vil vise hvordan man kan rydde opp i miljøgiftene som ligger lagret på havnebunnen og i fjordsystemet omkring.