Politikerne drøfter pølsestriden

Samnanger kommune står i fare for å miste sin eneste bensinstasjon. Kommunepolitikerne var i hektisk møtevirksomhet i går.