Forgjeves forsøk på pølseforlik

«Pølseuvennene» i Samnanger har prøvd å løse pølsekrangelen i bygden - uten å bli enige.