Arbeidsplasser kan ryke ved Haakonsvern

Hvis de nye fregattene ikke skal vedlikeholdes ved Haakonsvern, kan flere sivile arbeidsplasser gå tapt.