Første kvinnelige professor ved NHH

Siri Pettersen Strandenes (53) er i dag utnevnt til professor i samfunnsøkonomi på grunnlag av kompetansevurdering. Hun blir dermed den første kvinnelige professoren ved NHH.