KK får behalda sengeplassane

Kvinneklinikken ved Haukeland sykehus får likevel oppretthalda tilbodet til pasientane. Dette er klart etter at leiinga fredag omgjorde sparingstiltaka.