Færre elever faller fra

Hordaland klarer bedre enn andre fylker å holde på elevene i videregående skole. Færre elever faller fra. Bedre oppfølging gir resultater.