Folgefonnhalvøya fram i lyset

Ei eiga stifting er etablert med føremål å synleggjera og verna natur- og kulturverdiane på Folgefonnhalvøya.