Aksjonerte for brevsprekken - og vant!

Elin Thorsnes og resten av Skuteviken Vel aksjonerte for å få beholde postkassen og brevsprekken. Nå går Posten tilbake på kravet om samlestativ.