Stormenigheten får seks prester

Den nye stormenigheten i Bergen sentrum får seks faste prestestillinger. Det har Bjørgvin bispedømmeråd bestemt.