Krev erstatning etter UDI-rot

Eitt år etter at tamilske Sri vart send ut av Norge og ni månader etter at han kom tilbake, har UDI gjort om utvisingsvedtaket. No krev Sri og kona Herdis Seim erstatning.