Vitnene turde ikke snakke

Ingen av vitnene åpnet munnet under rettssaken. De fryktet represalier fra det kriminelle miljøet i Åsane.