Seks månader for valdsbruk

Ein yngre Førde-mann er dømd til seks månader fengsel for fleire tilfelle av vald, truslar, hærverk og innbrot.