Fanget hønsehauk med bare nevene

Hønsehauken var klar for å sette til livs et festmåltid. Men det var før hønseeieren aksjonerte...