Ingen ny hall før 2007

Avgjerda om å leggje moderniseringa på is, gjer at nye hallar for produksjon av aluminium ikkje kan stå klare før Søderberg-anlegga er stengde.