Gjør førskoleutdanningen mer attraktiv

Fordypning i fag som ledelse, kunst eller drama skal gjøre førskoleutdanningen mer attraktiv.