Slanger døde hos direktøren

Ni av slangene som Akvariet importerte ulovlig døde hjemme hos den tidligere akvariedirektøren. For å dekke tapet ble fem nye slanger smuglet til Norge.

 • Gunnar Wiederstrøm
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over 20 år gammel

Om ettermiddagen 29. august i fjor var turnéen med Akvariets slangeutstilling kommet fra Gjøvik til Trondheim. Tidligere akvariedirektør Stig Sægrov pakket ut slangene på ærverdige Vitenskapsmuseet. Presse og tv var til stede og fikk en ytterst medievennlig forestilling.

Manglet ni slanger

Det heter i Adresseavisens oppslag at det kom 35 slanger fra Gjøvik til Trondheim. Det er ikke riktig. Fra Gjøvik kom det 23 slanger. Det skulle ha vært 32, men ni døde på veien.

22. august i fjor avsluttet slangeutstillingen på Gjøvik Gård. Over 2000 besøkte utstillingen i Sægrovs hjemby og leder for Gjøvik Gård var begeistret.

— Det var en meget vellykket utstilling, sier Lissy Nordland til Bergens Tidende

De forseggjorte utstillingsboksene, de såkalte terrariene, ble ifølge Nordland hentet med trailer samme dag. De 32 slangene ble plassert i tøyposer, lagt i to transportkasser og sto oppstallet hjemme hos direktøren.

Døde av avføring

Opplysninger Bergens Tidende har fått fra Akvariet i Bergen og Direktoratet for naturforvaltning (DN) tilsier at slangene ble fôret kort tid før de havnet i transportkassene, stikk i strid med det man bør gjøre når slanger er under transport.

For de mest varmekjære slangene er dette blitt fatalt. Temperaturen under oppstallingen skal ifølge Akvariets personale og DN ha vært for lav, maten i tarmsystemet ble ikke blitt skikkelig fordøyet og slangene døde av sin egen avføring.

Bergens Tidende har sammenliknet listen som Zoologisk museum laget over slangene som var i Oslo, med listen over de slangene som ble utstilt i Trondheim. Ut fra disse listene manglet følgende slanger da utstillingen ankom Trondheim:

 • en Levant viper
 • to Aspis viper
 • en Cape kobra
 • en Dødsviper
 • en Fer de lance
 • en Gabon viper
 • en meksikansk Cantil
 • en meksikansk kongesnok.

I dårlig forfatning

I Trondheim kunne veterinær Jan Petter Brastad konstatere at tre av slangene var i svært dårlig forfatning og to måtte tvangsfôres. Den ene slangen døde etter en tid.

Listene fra Trondheim inneholder fem slanger som ikke hadde vært i Oslo. Dødsfallene hadde tynnet ut utstillingen, og for å fylle på med levende slanger måtte Akvariets leverandør i Italia, Modesto Veccia fra firmaet Asklepios, reise ens ærend til Norge.

27. august ankom han Bergen med danskebåten. I bilen hadde han en livsfarlig last av giftslanger:

 • en kaukasisk huggorm
 • en iransk huggorm
 • en monokkelkobra
 • en mossambisk spyttekobra
 • en østamerikansk kornsnok.

Uten å varsle tollmyndighetene i Bergen, brakte Veccia de levende slangene inn i landet. Monokkelkobraen er truet, og skal ha såkalt cites-sertifikat som dokumenterer at det foreligger eksporttillatelse på dyret. Slangene ble smuglet inn i landet.

Politianmeldt

Også i Trondheim gjør slangene stor suksess. Vitenskapsmuseet opplever høye besøkstall og tjener gode penger på utstillingen.

Men i Trondheim oppdager Direktoratet for naturforvaltning at slangene mangler nødvendige papirer og sertifikater. Åtte av slangene er såkalte cites-listet. For disse mangler nødvendige sertifikater. Det hele ender med politianmeldelse, og er begynnelsen på slutten for direktør Stig Sægrovs karriere.

Han ønsker ikke å svare på spørsmål fra Bergens Tidende. I en e-post skriver han:

«Jeg registrerer at dine spørsmål inneholder en del forutsetninger og hentydninger som ikke er i samsvar med min oppfatning av sakens realiteter. Jeg ønsker derfor ikke å besvare disse overfor BT.»

BT har ikke lyktes å komme i kontakt med Modesto Veccia.

Fakta om dyreimport til Akvariet

 • Akvariet i Bergen har ved fire ulike anledninger stått bak ulovlig dyreimport av til dels svært truede dyrearter. I tillegg har Akvariet brutt bestemmelser i dyreviltloven.
 • I fjor høst anmeldte Direktoratet for naturforvaltning Akvariet blant annet for ulovlig import av slanger. Saken er under påtalemessig vurdering.
 • Direktøren for Akvariet, Stig Sægrov, sa opp stillingen i april i år etter at Akvariets styre uttrykte mistillit til ham.
 • Akvariet kan miste sitt medlemskap i den prestisjetunge europeiske organisasjonen av dyrehager og akvarier på grunn av de siste lovbruddene. Det avklares på et møte i Stockholm i mai i år.
 • Akvariet står og i fare for å miste tillatelsen til å stille ut pingviner, seler, slanger og krypdyr. Statens dyrehelsetilsyn tar stilling til dette i løpet av nærmeste fremtid.
Publisert:
LEVENDE TIL TRONDHEIM: Ved åpningen av Akvariets slangeutstilling i Trondheim hadde seksjonssjef ved Vitenskapsmuseet, Karin Gjøl Hagen, en levende teppepyton rundt halsen. Tidligere akvariedirektør Stig Sægrov ses i bakgrunnen.