Har ingen oversikt over sex-trakassering

Universitetet i Bergen (UiB) har ingen oversikt over hvor utbredt sex-trakassering er.