Vil kjempe for villaksen

Nye oppdrettskonsesjonar i Sogn og Fjordane kan gi dødsstøytet til den sterkt trua villaksen i vassdraga i fylket.