Grønt lys for fossekraftverk

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) rår til at Hope sameige i Gloppen får konsesjon for bygging av Brekkefossen kraftverk i Hopselva.