- Ikke rør byfjellskogen

Hogst og nye skogsveier på Byfjellene ødelegger naturopplevelsen. Det mener Even Nordø i Turlagets naturvernutvalg. Han frykter nye planer om å utvide skogsveinettet i friluftsparadiset.