Utanriksferjene ligg tynt an

Norske skip som går til utanlandske hamner, kan bli dei første som må hive dei flunkande nye vestane på land.